Nyheter:

 

Inga nyheter.

läs mer 

 

 

Pensionärernas Riksorganisation

PRO

 

är en partipolitisk obunden folkrörelse. PRO:s stadgar säger. "Rätt att bli medlem i PRO-föreningen har alla som uppbär någon form av pension. Rätt att bli medlem har även make/maka/samboende med medlem". Medlemsavgiften är för närvarande 255 kronor/år varav i årsavgiften ingår 10 nummer av tidningen PRO-Pensionären.

PRO Åshammar kommer under året att ha möten/träffar i ÅIK:s klubbstuga vid Alsjön. Då har vi ofta någon underhållning, Allsång, lottförsäljning och kaffeservering i glad gemenskap. Några träffar är det lite extra festliga t.ex. Julfest, påskfest, surströmmingsskiva samt födelsedagsfest i maj när årets jubilarer som fyllt 75, 80, 85 o 90 år firas. Under november ordnas den årliga auktionen för allmänheten. Våra olika hantverksgruppers arbeten säljs och inkomsterna bidrar tillsammans med lotterier vid träffarna till att förstärka vår kassa

 

Alla sammankomster och även resor annonseras under föreningsnytt i Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

 

Våra aktiviteter: Sy och vävgruppen, snickerigruppen, studiecirklar, boulespel, stavgång och resor. Varje år anordnas en mystisk resa till ett hemligt resmål som är mycket populärt.

För närmare upplysningar ta kontakt med någon av kontaktombuden.

 

PRO ÅSHAMMARS STYRELSE BESTÅR AV:

Ordf. Lennart Blom                      Vice ordf. Erik-Olof Nyman  
Kassör Herbert Kyrö                    Sekr. Margareta Svensson 
Vice sekr. Lennart Norén             Studieorg. Gunilla Andersson

Suppleant Juho Maunonen          Ledamot Jan Bergquist

Kontaktombud Elsa Maunonen, Lennart Blom, John-Alf Eriksson

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use