Nyheter:

 

Inga nyheter.

 

 

 

ICHTHUS Enterprises


ICHTHUS ENTERPRISES är en enskild firma med för närvarande en anställd - tillika grundaren - Bengt Korswing. Företaget startades i april 1999 för att med dess vinster, stödja ungdomsverksamheten som startades i juni samma år i gamla missionshuset i Åshammar.

Företaget bedriver personalutbildning i engelska, nybörjar-, fortsättnings-, telefon- och konversationsengelska samt teknisk engelska. Snart startas en kurs i psykologi inkl. introduktion till kriminalpsykologi för personer som kommer att arbeta eller arbetar med säkerhets- och övervakningsfrågor. Företaget är och har varit verksamt i biståndsarbete genom sin rådgivande roll till mindre missions- och biståndsorganisationer i tekniska frågor och utbildningsfrågor. Företaget är under kontinuerlig utveckling och kommer under senare delen av 2002 att kunna erbjuda en kurs i persentationsteknik. Företaget samarbetar med Föreningen Gnistan i Åshammar och Åshammars Byaråd för att stödja och utveckla ungdomsverksamheten i Åshammar.

Om du har några frågor kan du eposta till:
ichthus.enterprises@theinbox.org

Kom ihåg - om du vill förbättra världen, börja med en god gärning i din omedelbara omgivning.


Adress
Svärdsjövägen 287
812 94 Åshammar


Tel.
0290-500 48

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use