Nyheter:

 

Inga nyheter

läs mer 

 

 

Bakgrund

Klubben bildades 1994, av ett antal personer med terrängkörning som gemensamt intresse. Avsikten var att skapa en klubb där samtliga medlemmar kan träna och utveckla sina kunskaper inom terrängkörning. Under de tre första åren arrangerades 6 – 7 träffar årligen på militärens övningsområde Kungsbäck i Gävle.

Hösten 1997 bestämde militären att Kungsbäcks övningsområde skulle överlåtas till Fortifikationsförvaltningen för försäljning. Vid diskussioner om var vi i framtiden skulle utöva vår hobby, bestämdes att en ansökan om övningsområde skulle lämnas in till Gävle kommun. För att lättare få en sådan ansökan beviljad, planerade vi att bifoga ett sam-arbetsavtal med räddningstjänsten.

Vi kontaktade räddningstjänsten och erbjöd oss att hjälpa till i händelse av snöstorm, skogsbränder, översvämningar samt olyckor i svårframkomlig terräng. Vi fick till svar att de klarade allt själva. Något hjälpbehov eller samarbete var inte nödvändigt. Dessutom hände det enligt dom, aldrig några katastrofer. Hjälp från en offroadklubbbetrakta-des som tämligen ointressant. Vi betraktades med skepsis. ”En miljöovänlig klubb, vars enda nöje var att köra sönder skog och mark”.

Snökaoset

Vid snökaoset i Gävle den 6 - 7 December 1998 behövdes trots allt vår hjälp. 6 stycken bilar från klubben, hjälpte bl.a. Gävle energi att transportera materiel och reparatörer för att få igång elförsörjningen i staden. En mycket uppskattad insats, som fått till följd att andra företag i länet hört av sig med förfrågningar om samarbete. Vi hjälpte också ett större antal privatbilister som fastnat i snödrivorna, däribland en äldre förvirrad man som fastnat utanför Lemstanäs flygplats. Han hade antagligen frusit ihjäl utan vår hjälp.

Samarbete

I Mars 99 blev ett samarbetsavtal med polismyndigheten i Gävleborgs län klart. Kortfattat omfattar avtalet att, vi ställer chaufförer och fordon till förfogande, när polisen har behov av terränggående transporter. Under våren 2001 inleddes även ett samarbete med Civilförsvarsföreningen, där vi ingår som en transportgrupp.

Samhällsnytta eller miljöförstöring?

Vi är inte direkt “svanmärkta som bästa miljöval”. Men idag när allt kretsar runt miljötänkande, är även vi miljömedvetna. Vi är naturligtvis försiktiga så att det inte blir några oljeläckage, eller onödiga avgasutsläpp. Vi kastar inte sopor i naturen, däremot brukar vi faktiskt plocka upp efter andra, så att inte någon ska tro att det är vi som har skräpat ner. Nackdelen med terrängkörningen är att det kan bli hjulspår i mjuk mark samt en del nerkörd sly, spår som naturen läker själv relativt snabbt. Fördelen är att vi kan vara en ovärderlig hjälp vid en eventuell katastrof. Vi har erfarenhet av att ta oss fram i den mest svårframkomliga terrängen. Dessutom har vi både kunskaper och utrustning för att reparera våra fordon själva, även ute i terrängen. Som allt annat i det dagliga livet så måste man väga fördelar mot nackdelar.

Övningsområde

Eftersom vi har ett samarbetsavtal med polisen och civilförsvarsföreningen så måste vi fortsätta att utveckla vår kompetens. Vi behöver provköra nya fordon, testa ombyggnader på bilar, prova däck och winchar mm. Övningarna måste utföras så att vår utrustning testas till bristningsgränsen (och ibland över). Därför krävs den mest otillgängliga terrängen med skog, stenar, stubbar, diken, branta sluttningar och myrmark. Vi har tillgång till ”Tuna hygget” i Sandviken, där vi träffas ungefär en gång i månaden. Men vi söker hela tiden efter fler övningsområden med nya svåra utmaningar.

Framtiden

Gestrike offroad har haft en stabil utveckling sedan starten och vi är idag c:a 30 medlemmar med olika typer av terrängfordon. Vi har vid ett flertal tillfällen visat att en offroadklubb kan vara till nytta för samhället, dessutom kommer våra insatser att efterfrågas allt mer i framtiden. Kommuner och räddningstjänst kommer att tvingas spara ännu mera pengar, samtidigt som allt fler militära förband läggs ner. Vi ska fortsätta att vara en framåt klubb som är öppen för alla slags 4-hjulsdrivna terrängfordon. Vi vill visa att vi är en kompetent samling per-soner med resurser som samhället inte bör vara utan. Vi är en resurs som samhället kan räkna med vid större olyckor, snöstormar, skogsbränder mm.

För mer information besök www.gestrikeoffroad.com

 

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use