Nyheter:

 

Inga nyheter.

 

 

 

Alsjöskolan i Åshammar

Alsjöskolan har 52 elever från förskoleklass och upp till åk 5. I skolans lokaler finns även fritidsverksamhet.

Alsjöskolan ligger vackert belägen alldeles intill Alsjön i Åshammar - med egen badplats!
Närheten till naturen och den egna skolskogen drar vi fördelar av i verksamheten.
Utflykter till skolskogen är naturliga inslag i våra utedagar.
Skolan byggdes 1985 med därtill hörande stor idrottshall som även nyttjas flitigt på kvällar och helger.

Vi har ett utvecklat samarbete med den intilliggande förskolan, ex Alsjöloppet, städdagar
och gårdsfester.

Vi deltar i försöksverksamheten med utbildning utan timplan - "Timplaneförsöket"

För att skapa ett tryggt klimat för barn och vuxna arbetar vi med värdegrundsfrågor. På skolan finns Kamratstödjare.

Kontakta oss!

Alsjöskolan tel 0290-500 03, 503 08. Fax 0290-500 03
Alsjöskolan, Berglöfsvägen 5, 812 51 Åshammar
E-post:
alsjoskolan@utb.sandviken.se

Alsjöskolans egen hemsida

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use