Nyheter:

 

Inga nyheter.

 

 

 

Välkommen till Åshammars förskola

Åshammars förskola ingår i Ovansjö rektorsområde som består av Kungsgårdens förskola, Alsjöskolan samt Kungsgårdens skola. Åshammars förskola ligger vackert belägen alldeles intill Alsjön i Åshammar - med egen badplats! Närheten till naturen och den egna skolskogen drar vi fördelar av i verksamheten. Utflykter till Alberget är naturliga inslag i våra utedagar. Genom en medveten dokumentation synliggör och medvetande gör vi barnens lärande och utveckling över tid. IT är ett utmärkt verktyg i detta arbete, vi använder oss t.ex. mycket av digitalkameran.

För att skapa ett tryggt klimat för barn och vuxna arbetar vi med värdegrundsfrågor.   
Vi har ett väl utvecklat samarbetet med den intilliggande skolan.

Medarbetare och barn


Åshammars förskola har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år,
med plats för 38-40 barn.

Vi har 6,5 tjänster som våra barnskötare och förskollärare delar på.
Vi har en medarbetare som sköter kök och lokalvård.
Vi har tillgång till talpedagog och specialpedagog

Kontakt

Alsjöborgsvägen 21, 812 51 Åshammar. Tfn. 0290-505 38
Rektor Marina Södergren tfn. 0290-381 52 , 070-322 02 90
E-post:
marina.sodergren@utb.sandviken.se

Åshammars förskolas egen hemsida

 

Åshammars förskola ingår i Ovansjö rektorsområde som består av Alsjöskolan, Kungsgårdens skola samt Kungsgårdens förskola. Åshammars förskola invigdes 11 september 1993 och ligger vackert belägen alldeles intill Alsjön i Åshammar - med egen badplats! Närheten till naturen och den egna skolskogen drar vi fördelar av i verksamheten. Utflykter till Alberget är naturliga inslag i våra utedagar. Genom en medveten dokumentation synliggör och medvetandegör vi barnens lärande och utveckling över tid. IT är ett utmärkt verktyg i detta arbete, vi använder oss t.ex. mycket av digitalkameran. Vi har påbörjat ett arbete med digital portfolio.
Ett EU-projekt pågår i syfte att ta fram kompetensutvecklingsplaner för all personal. För att skapa ett tryggt klimat för barn och vuxna arbetar vi med värdegrundsfrågor.   
Vi har ett väl utvecklat samarbetet med den intilliggande skolan.

Patrik Gyllenskepp © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use